Flanders Academy

Onderwerp: 

Leiderschap

Timing: 

Weekend

Type training: 

Het welslagen van een project of werkingsjaar hangt af van het potentieel van de teamleden. Het is aan de leider om dit potentieel te ontsluiten en in goede banen te leiden. Flanders Academy geeft je de kans kennis en vaardigheden te ontwikkelen die je op weg helpen naar effectief leiderschap.
Meer info: www.jci-tif.be/leden/flanders-academy

Trainers