Insights Discovery introductie / Relationship Styles

Onderwerp: 

Samenwerken met anderen in een team

Timing: 

Avond of halve dag

Type training: 

Coördinator

Relationship styles is de instaptraining voor Insights Discovery. Het is interessant om deze te volgen om voeling te krijgen met de verschillende kleuren en voorkeuren.

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

Trainers
Kanidaat trainers