Insights Discovery team workshop

Onderwerp: 

Samenwerken met anderen in een team

Timing: 

Avond of halve dag

Type training: 

Coördinator

Team workshop (vervolgtraining specifiek voor teams) De sterktes, zwaktes en rol van alle leden van het team worden besproken alsook de manieren hoe het team wel of niet dient te communiceren. Dit wordt gebundeld in een team charter voor een optimale samenwerking. Voor deze training is een persoonlijk profiel van de teamleden vereist.

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een persoonlijk profiel van tenminste 20 bladzijden, waarin de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten in kaart worden gebracht. Het profiel laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen.

 
 
Trainers
Kanidaat trainers