Kracht van het Credo

Onderwerp: 

De achtergrond en betekenis van het Credo

Timing: 

Seminar

Type training: 

Coördinator

Wat is het Credo? Wat is de achtergrond ervan? Hoe moeten we als lid of afdeling met het Credo omgaan?

Trainers
Ondersteunende trainer (40+)