Spreken in moeilijke situaties

Onderwerp: 

Public Speaking

Type training: 

Als beroepsspreker moet je vaak in moeilijke situaties spreken: voor grote groepen, in een slechte akoestiek, aan de telefoon, …

Voor elk van deze situaties zijn specifieke aandachtspunten om de stem zo optimaal mogelijk te gebruiken, met zo weinig mogelijk belasting.

Trainers