Visie, missie, strategie

Onderwerp: 

De basiselementen van je organisatie

Timing: 

Seminar, avond of halve dag

Type training: 

Coördinator

Een visie opbouwen voor de toekomst van jouw bedrijf of vereniging is d? grote uitdaging voor iedereen. Deze visie moet klaar en duidelijk zijn voor ieder in het bedrijf of de verenging. De waarden en missie van de organisatie vertalen in een visie die ambitie uitstraalt en een motiverende omgeving cre?ert is een proces dat tijd en techniek vergt.

Trainers