Overzicht van onze trainingen

Titel Onderwerp Trefwoord Korte beschrijving
JCI Achieve Missie, visie en waarden van JCI JCI International Trainingen

Deze cursus leert je hoe je de missie, visie en waarden van JCI kan gebruiken om je lokale afdeling en je projecten naar een hoger niveau te tillen en zo ook nieuwe gemotiveerde leden aan te trekken.

JCI Admin Managen van een lokale afdeling JCI International Trainingen

Deze cursus is specifiek gericht op leden die een verantwoordelijkheid opnemen binnen JCI als bestuurslid en handelt over het managen van een lokale afdeling of commissie.

JCI Impact Projecten met impact opzetten JCI International Trainingen

In deze cursus wordt aangeleerd hoe je projecten met impact kan opzetten binnen je lokale afdeling.

JCI Presenter Presentatietechnieken JCI International Trainingen

Deze cursus focust op het maken en geven van een effectieve presentatie. Je leert gebruik maken van hulpmiddelen om een krachtige presentatie neer te zetten.

COC Academy Organisatie van grote evenementen JCI International Academies
EU Know-How Transfer Kennismaken met de EU JCI International Academies
European Academy Leiderschap JCI International Academies
German Academy Leiderschap JCI International Academies
Project Management Academy Project management JCI International Academies
Public Speaking & Debating Academy Spreken voor publiek en debatteren JCI International Academies
TOYP Academy Hoe TOYP organiseren in jouw LOM/NOM JCI International Academies
Commissiewerking: Hoe starten? Opstarten van een commissie TIF - Trainingen voor JCI leden

Een goed begeleide brainstorm leidt tot wilde idee?n waarmee aan de slag wordt gegaan om deze om te zetten in een concrete commissie. Alles wordt uit de kast gehaald om de commissie te laten slagen.

Flanders Academy Leiderschap TIF - Trainingen voor JCI leden

Het welslagen van een project of werkingsjaar hangt af van het potentieel van de teamleden. Het is aan de leider om dit potentieel te ontsluiten en in goede banen te leiden. Flanders Academy geeft je de kans kennis en vaardigheden te ontwikkelen die je op weg helpen naar effectief leiderschap.
Meer info: www.jci-tif.be/leden/flanders-academy

Generation JCI Instroom van een nieuwe generatie in JCI TIF - Trainingen voor JCI leden

De huidige 19-30 jarigen, ofwel Generation Y, kijkt anders tegen de dingen aan de generatie ervoor, Generation X. In deze training leer je waar Gen Y zo anders in is. Concreet gaan we op zoek naar wat dat voor je afdeling betekent als je hen wil aantrekken en behouden, zonder de JCI waarden te verloochenen en piepen we ook al eens naar de generatie die daarna komt.

Insights Discovery afstemmen met anderen Samenwerken met anderen in een team TIF - Trainingen voor JCI leden

Afstemmen met anderen (vervolgtraining voor individuen) Door middel van enkele modellen op basis van Insights en oefeningen leer je in deze training beter te communiceren en beter samen te werken met anderen. Voor deze training is een persoonlijk profiel vereist.

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de... Meer lezen

Insights Discovery introductie / Relationship Styles Samenwerken met anderen in een team TIF - Trainingen voor JCI leden

Relationship styles is de instaptraining voor Insights Discovery. Het is interessant om deze te volgen om voeling te krijgen met de verschillende kleuren en voorkeuren.

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de unieke persoonlijke voorkeuren van mensen. We meten deze voorkeuren aan de hand van een korte online vragenlijst. De antwoorden daarop resulteren onder meer in een... Meer lezen

Insights Discovery persoonlijk profiel Jezelf leren kennen en samenwerken met anderen TIF - Trainingen voor JCI leden
Persoonlijk profiel (met uitdeling profiel – max 12 dlnmrs)
De deelnemers vullen een vragenlijst in met 25 meerkeuzevragen. Aan de hand hiervan wordt een profiel opgesteld, een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste 20 pagina’s dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. Het uitgangspunt van het Profiel is dat ieder persoon uniek is en unieke... Meer lezen
Insights Discovery team workshop Samenwerken met anderen in een team TIF - Trainingen voor JCI leden

Team workshop (vervolgtraining specifiek voor teams) De sterktes, zwaktes en rol van alle leden van het team worden besproken alsook de manieren hoe het team wel of niet dient te communiceren. Dit wordt gebundeld in een team charter voor een optimale samenwerking. Voor deze training is een persoonlijk profiel van de teamleden vereist.

Insights Discovery gebruikt een eenvoudig en toegankelijk kleurenmodel om inzicht te krijgen in de... Meer lezen

Jumpstart your Chapter Doorstarten van je afdeling TIF - Trainingen voor JCI leden

Hoe kan ik mijn afdeling heractiveren of (verder) doen groeien? Hoe maak ik mijn afdeling aantrekkelijker? Hoe zorg ik dat nieuwe leden blijven?

Kracht van het Credo De achtergrond en betekenis van het Credo TIF - Trainingen voor JCI leden

Wat is het Credo? Wat is de achtergrond ervan? Hoe moeten we als lid of afdeling met het Credo omgaan?

Parlementaire Procedure Besluitvorming in een organisatie TIF - Trainingen voor JCI leden

De Parlementaire Procedure is een methodiek die ingezet kan worden om vergaderingen effici?nter en doelgerichter te laten verlopen en te garanderen dat de genomen beslissingen de opinie van de meerderheid weergeven.

Train2Train Opleiding voor kandidaat-trainers TIF - Trainingen voor JCI leden

Deze cursus leert je over de leerstijlen van volwassenen, de beste trainingsmethoden voor volwassenen en geeft je hulpmiddelen en technieken die je nodig hebt om training te kunnen geven aan volwassenen.

Wegwijs Basisprincipes en werking van JCI TIF - Trainingen voor JCI leden

Deze training is gericht op kandidaat-leden en ge?nteresseerden van JCI. Tijdens de training worden de mogelijkheden die JCI te bieden heeft toegelicht in drie modules: 'mensen leren kennen', 'business & netwerking' en 'persoonlijke ontwikkeling'.

Bodylanguage@work Lichaamstaal COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Deze cursus gaat over non-verbale communicatie waarbij je leert om bewuster allerlei communicatie elementen op te pikken, ze correcter te interpreteren en ermee om te gaan.

Debating Skills Debattechnieken COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Ooit al eens met je mond vol tanden gestaan? Dat je achteraf dacht, verdorie, DAT had it toen moeten zeggen? Of er schiet van alles door je hoofd, maar je krijgt het niet gestructureerd uitgelegd?
Dan is de vorming Debating iets voor jou !
Deze onconventionele vorming, aangeboden in spelformule, leert je creatiever om te gaan met je antwoorden, hoe je in korte tijd toch wat structuur kan aanbrengen in je verhaal, en door actief te... Meer lezen

Flipchart Magic Gebruik van de flipchart bij presentaties COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Tijdens deze training krijg je vele praktische tips en idee?n om knappe, in het oog springende flipcharts te tekenen die je boodschap krachtig visueel ondersteunen.

Netwerken - 1+1=3 Netwerken COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Als je op de juiste manier en bewust te werk gaat, kan netwerken ook voor jou bijzonder natuurlijk en succesvol zijn. Deze training heeft een zeer praktijkgerichte aanpak. Je gaat naar huis met een aantal praktische basisprincipes waarmee je nadien concreet aan de slag kan.

Omgaan met de pers Perscommunicatie COMMUNICATIE & PRESENTATIE

We kunnen de pers gebruiken als belangrijke partner bij het visualiseren van een project. Om dit succesvol te doen, kijken we naar de werking van een redactie en leren we hoe zij projecten analyseren en selecteren. We leren de juiste technieken om journalisten aan te spreken en bekijken de structuur van een persbericht.

Op dezelfde golflengte Effectieve overtuigende gesprekken voeren COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Word een detective van het menselijk gedrag. Wat bedoelen mensen precies wanneer ze met jou praten? En hoe kan je deze info gebruiken om effectiever met hen te communiceren? Leer hoe je het vertrouwen kunt winnen door jouw idee of product op de meest geschikte manier voor te stellen.

Spreken met Impact Presentatietechnieken COMMUNICATIE & PRESENTATIE

Kijk je ook vol ontzag naar de grote redenaars van deze tijd? Voel je jezelf onzeker als je voor een groep het woord moet voeren? Zou je graag eens weten wat jouw persoonlijke sterke en minder sterke punten zijn op het vlak van communicatie? Hoe kom je over en hoe zorg je ervoor dat jouw boodschap overkomt ?n onthouden wordt?

Creatieve Denktechnieken Creativiteit stimuleren CREATIVITEIT

Deze geanimeerde cursus leert de deelnemers een aantal individuele technieken en groepstechnieken, waarmee je snel bestaande patronen kan overstijgen en een massa (nieuwe) ideeën kan genereren. Uitermate bruikbaar voor al wie soms eens een nieuw idee kan gebruiken!

Improvisation for Success Vlot reageren op het onverwachte CREATIVITEIT

Aan de hand van oefeningen uit het improvisatietheater worden concrete tips en tricks aangereikt die leiden tot sterkere overtuigingskracht, creatieve snelle uitwegen in moeilijke situaties en een boost aan zelfvertrouwen. Spelenderwijs leren, lerenderwijs spelen...

Business Leadership Academy Leiderschap LEIDERSCHAP

Tijdens dit weekend beleef je hoe het is om voor de multinational Just Clean Industries, kortweg JCI, de uitdaging van je leven aan te gaan. Leer jezelf en je team kennen, onderhandel, ga om met conflicten en leer vooral om in moeilijke situaties toch met een uitmuntend maatschappelijk verantwoord business voorstel op de proppen te komen.

Balanslezen voor dummies Financieel management voor beginners MANAGEMENT

Voor veel niet-ingewijden blijft het interpreteren van een balans of jaarrekening een 'ver-van-mijn-bed-show'. De bedoeling van deze training is om je wegwijs te maken in deze financiële omgeving. Analyse, interpretatie en beoordeling van een jaarrekening vanuit een praktische invalshoek.

Assertiviteit, de weg naar meer (zakelijk) succes Assertiviteit PERSOONLIJKHEID

Deze cursus is erop gericht andere beter te begrijpen, jezelf beter te begrijpen en assertiever en zelfbewuster door het leven te gaan.

Geheugentechnieken Geheugentechnieken PERSOONLIJKHEID

In deze training worden jullie meegenomen naar de wondere wereld van het geheugen en het onthouden.

In tijden van smartphones en ander slim tuig, moeten we steeds minder beroep doen op ons geheugen. Denk maar eens na over hoeveel (recente) telefoonnummers of geboortedata je nog van buiten kent. Vermoedelijk sta je versteld van het aantal.

Personal Branding : het merk 'ik' Ontdek jezelf als merk PERSOONLIJKHEID

Een workshop voor iedereen die zich wel eens afvraagt: 'wie ben ik? Hoe kom ik over? Hoe wil ik overkomen?' Waarom is het ene merk succesvol en het andere niet? Deze training legt op heldere en unieke wijze het verband tussen succesvolle merken en mensen.

Personal Dynamics Krachtig doelen stellen PERSOONLIJKHEID

Tijdens deze krachtige weekendtraining ga je de uitdaging aan om je toekomst in handen te nemen. Je krijgt tips & tools, technieken, strategieën & inzichten om jouw persoonlijke, professionele en/of andere ambities waar te maken.

Leiderschap begint bij jezelf en dus met Personal Dynamics!

‘De PD’ is een attitudetraining die je bruikbare instrumenten en handvaten aanreikt om het verschil te maken en jouw dromen om te... Meer lezen

Help@emailtsunami Omgaan met overvloed aan emails PLANNING & ORGANISATIE

We leven in een maatschappij waarbij de online communicatie niet meer weg te denken is, temeer omdat we de behoefte voelen om permanent online te zijn. Deze training confronteert je met de werkelijkheid en biedt je middelen om de controle over je inbox te behouden. We behandelen de netiquette aan de hand van de zeven hoofdzonden, leren binnenkomende emails scannen en overlopen praktische tools. Je inbox wordt weer aangenaam nuttig.

Mind Mapping Mindmap maken PLANNING & ORGANISATIE

Mind Mapping is een effici?nte techniek om je breinspinsels te beheren en te beheersen, uitwendige en inwendige informatie te managen op een creatieve wijze en complexe informatie eenvoudig en overzichtelijk te maken voor jezelf. Door deze techniek wordt je geest wakkerder tijdens vergaderingen, cursussen en andere bezigheden.

More Efficient Planning Efficient plannen en uitvoeren PLANNING & ORGANISATIE

Deze cursus laat, door het aanreiken van praktische tools, de deelnemers toe zichzelf op een andere manier te organiseren en hierdoor effici?nter te werken. De methoden zijn zowel toepasbaar in de priv?sfeer als in het professionele leven.

Visie, missie, strategie De basiselementen van je organisatie PLANNING & ORGANISATIE

Een visie opbouwen voor de toekomst van jouw bedrijf of vereniging is d? grote uitdaging voor iedereen. Deze visie moet klaar en duidelijk zijn voor ieder in het bedrijf of de verenging. De waarden en missie van de organisatie vertalen in een visie die ambitie uitstraalt en een motiverende omgeving cre?ert is een proces dat tijd en techniek vergt.

Xtra Time Work-life balance PLANNING & ORGANISATIE

Je ingesteldheid heeft een grotere invloed op je professioneel en persoonlijk succes dan je vaardigheden. Xtra Time is dan ook in de eerste plaats een attitudetraining die toepasbaar is in jouw professioneel en privéleven.

Krachtig vergaderen Vergadertechnieken TEAMWORK

Doelgericht vergaderen is tijd besparen. Deze geanimeerde training leert de deelnemers wanneer een vergadering zinvol is, wie moet worden uitgenodigd, hoe een vergadering dient voorbereid, hoe je een goede agenda opmaakt, welke rol de voorzitter en de deelnemers hebben, hoe je de vergadering opvolgt, hoe je met lastige deelnemers omgaat en tot effectieve besluitvorming komt,...

Motivatie Hoe jezelf en anderen motiveren? TEAMWORK

Deze cursus geeft de deelnemers tips en technieken om jezelf en je team te motiveren.

Team Skills Welke vaardigheden zijn in ons team aanwezig? TEAMWORK

We gaan samen en met elke deelnemer op zoek naar zijn ideale plaats en rol binnen de werking van een team. Eveneens leren we door uitwisseling van gegevens en belevingen de andere in te schatten op zijn sterke punten en zodoende zijn favoriete plaats binnen het team te herkennen.

GPS for Brainstorming Methodiek voor een krachtige brainstorm TIF - Andere werkvormen

De GPS is een combinatie van een training en een workshop. Tijdens de training wordt de creatieve attitude toegelicht. Tijdens de workshop wordt concreet een brainstorm gehouden rond een vooraf gekozen thema. Het is een ideale inspiratiebron voor opstartende commissies en voor initiatieven rond groei en ledenbehoud.

NLP-Cafés Neuro-Linguistisch Programmeren als tool TIF - Andere werkvormen

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) beschikt over een uitgebreid gamma aan modellen en uitgangspunten die kunnen ingezet worden met als doel gedragsverandering en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit dit ruime gamma bieden we 6 thema's aan in de vorm van NLP Café's uit ieders realiteit: Zorgvuldige Communicatie, De Juiste Vraag, Veranderingen, Zelfvertrouwen, Emoties, Succeservaringen Creëren. Elk NLP Café is opgebouwd rond 1 specifiek thema... Meer lezen

Speed BEEP Lerend netwerk voor ondernemers TIF - Andere werkvormen

BEEP staat voor ?Business Experience Exchange Platform? en wil ondernemers en leidinggevenden samen brengen om hun professionele ervaring met elkaar te delen. Het concept maakt gebruik van themakaarten ontwikkeld rond 36 aspecten die aan bod komen bij het ondernemen. Met deze ?snelle? variant brengen we, onder leiding van een moderator, een 6-tal deelnemers samen om nieuwe doelstellingen en actiepunten te ontwikkelen binnen de professionele... Meer lezen

TIF Public Speaking Academy Spreken in het openbaar TIF - Andere werkvormen

De Public Speaking Academy is een initiatief dat gelanceerd werd in het werkjaar 2016-17. Tijdens deze weekendtraining komen de verschillende aspecten van public speaking aan bod: speechen met impact, lichaamstaal, humor en visualisatie gebruiken, stemgebruik, het aspect zelfvertrouwen en improvisatie.

Dit is één van die JCI-trainingen die onmisbaar zijn in je bagage. We zijn er immers van overtuigd dat elke Jaycee - om de nodige... Meer lezen

Pages